• ĀVĢ
Šodien vārda dienu svin!
Lūcija un Veldze
------------------
Believe you can and you’re halfway there.
(Theodore Roosevelt)


Sergejs Zembkovskis
© 2013-2018

Rīgas pilsētas franču valodas olimpiādē 
Elizabetei Reihai (12.5) atzinība.

Anita Vanaga

12. klašu skolēniem, kuri nebija 9.XII angļu valodas PD, tas jākārto 16. dec. Precīzāka informācija pie angļu valodas skolotāja.

Anita Vanaga

Ziemas festivāls Ērgļi-2020! Lai laicīgi pieteikties uz sacensībām un Rīgas Domes apmaksato transportu un ēdināšanu pasteidzies pieteikties: ...šeit...  Nenokavē!

Dmitrijs Ivanišaks

No direktores rīkojuma Nr. GVA-19-218-rp, 09.12.2019.
Izteikt pateicību šādiem Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pedagoģiskajiem darbiniekiem un 12.klašu kolektīviem par Žetonu vakara organizēšanu un sekmīgu norisi:
direktora vietniecei izglītības jomā Anitai Vanagai,
12.1 klases audzinātājam Aigaram Mihno,
12.2 klases audzinātājai Zintai Šķirmantei,
12.3 klases audzinātājai Vijai Sondorei,
12.4 klases audzinātājam Mārtiņam Driksnam,
12.5 klases audzinātājai Agnesei Puķei,
12.6 klases audzinātājai Vizbulītei Jubasei.
Direktore: I.Gaile

Anita Vanaga

Apsveicam ar uzaicinājumu uz Bioloģijas valsts 42. olimpiādi!

9.2. Sofiju Loginu

10.2. Lauru Šņucinu

10.3. Armīnu Dambergu

10.3. Ričardu Gudeli

10.3. Valteru Vēģeli

12.3. Tomu Ekmani

12.3. Annu Jansoni

Agnese Kramēna